Anastasia

Name: Anastasia

Languages: English, Thai

Age: 22

Hair Color: Black

Bra Size: A

Weight: 50

Height: 170 cm